Φαρμακείο - Εργαστήριο

Επαγγελματικά ψυγεία φαρμακείου και εργαστηρίου από τη Liebherr

H σειρά φαρμακευτικών και εργαστηριακών ψυγείων της Liebherr πληροί όλες τις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. Είναι κατασκευασμένα ειδικά για την συντήρηση και αποθήκευση φαρμάκων, εμβολίων κλπ. αλλά και για άλλα ευπαθή υλικά (πχ. αντιδραστήρια) είναι δε κατάλληλα για Εργαστήρια, Φαρμακεία, Νοσοκομεία, Τράπεζες Αίματος, Ιατρεία κλπ.