Το Futuro multideck είναι το ψυγείο Self service της jordao κατάλληλο για super markt και mini…