Ψυγεία Κρασιών & Πούρων LIEBHERR

Επαγγελματικά Ψυγεία Κρασιών & Πούρων Liebherr

Επαγγελματικό ψυγείο κρασιών Liebherr WTb 4212 Vinothek
Επαγγελματικό ψυγείο κρασιών Liebherr WKb 4212 Vinothek
Επαγγελματικό ψυγείο-βιτρίνα κρασιών Liebherr GWTpes 5972. Inox.
Επαγγελματικό ψυγείο κρασιών Liebherr GWTes 5872 inox.
Επαγγελματικό ψυγείο κρασιών Liebherr UWTes 1672 inox.
Επαγγελματικό ψυγείο κρασιών Liebherr WKt 4551 Grandguru
Επαγγελματικό ψυγείο κρασιών Liebherr UWKes 1752 GrandCru
Επαγγελματικό ψυγείο κρασιών Liebherr WKEes 553 GrandCru
Επαγγελματικό ψυγείο κρασιών Liebherr WTr 4211 Vinothek
Επαγγελματικό ψυγείο κρασιών Liebherr WKr 4211 Vinothek
Επαγγελματικό ψυγείο κρασιών Liebherr WKes 4552 GrandCru
Επαγγελματικό ψυγείο κρασιών Liebherr WKt 5551 GrandCru
Επαγγελματικό ψυγείο κρασιών Liebherr WKt 5552 GrandCru
Επαγγελματικό ψυγείο κρασιών Liebherr WKt 6451 GrandCru
Επαγγελματικό ψυγείο κρασιών Liebherr WKes 653 GrandCru
Επαγγελματικό ψυγείο κρασιών Liebherr WKt 4552 Grandguru
Επαγγελματικό ψυγείο κρασιών Liebherr UWT 1682 
Επαγγελματικό ψυγείο κρασιών Liebherr WTI 2050 inox.
Επαγγελματικό ψυγείο κρασιών Liebherr WTes 2053 inox.
Επιτραπέζιος Συντηρητής πούρων GZKes 453  
Επαγγελματικό ψυγείο κρασιών Liebherr WKb 1812
Επαγγελματικό ψυγείο κρασιών Liebherr GWKb 3212