Όρθια Επαγγελματικά Ψυγεία G/N 2/1 - 60/40

Όρθια Επαγγελματικά Ψυγεία G/N 2/1 - 60/40
Επαγγελματικό ψυγείο Liebherr GKv 6410. Όρθιο, λευκό ψυγείο συντήρηση Gastronorm 2/1 & 60x40, φυσικής Κυκλοφορίας…
Επαγγελματικό ψυγείο Liebherr GKv 6460 inox. Όρθιο, ανοξείδωτο εξωτερικά, ψυγείο συντήρηση Gastronorm 2/1 & 60x40,…
Επαγγελματικό ψυγείο Liebherr GKv 5710 . Όρθιο, λευκό ψυγείο συντήρηση Gastronorm 2/1 & 60x40, φυσικής…
Επαγγελματικό ψυγείο Liebherr GKv 5730 inox. Όρθιο, ανοξείδωτο εξωτερικά, ψυγείο συντήρηση Gastronorm 2/1 & 60x40,…
Επαγγελματικό ψυγείο Liebherr GKv 5760 inox. Όρθιο, ανοξείδωτο εξωτερικά, ψυγείο συντήρηση Gastronorm 2/1 & 60x40,…
Επαγγελματικό ψυγείο Liebherr GKv 5790 inox. Όρθιο, ανοξείδωτο εξωτερικά, ψυγείο συντήρηση Gastronorm 2/1 & 60/40,…
Επαγγελματικό ψυγείο Liebherr GKvesf 4145. Όρθιο, Γκρί Ασημί, ψυγείο συντήρηση Φυσικής Κυκλοφορίας με υποβοήθηση ανεμιστήρος…
Επαγγελματικό ψυγείο Liebherr GKvesf 5445. Όρθιο, Γκρί Ασημί, ψυγείο συντήρηση Φυσικής Κυκλοφορίας με υποβοήθηση ανεμιστήρος…
Επαγγελματικό ψυγείο Liebherr BKv 5040 Λευκό. Όρθιο ψυγείο συντήρηση Gastronorm 2/1 & 60/40, φυσικής Κυκλοφορίας…