Επαγγελματικά Ψυγεία Εργαστηρίων Αντιεκρηκτικού Tύπου

Επαγγελματικά Ψυγεία Εργαστηρίων Αντιεκρηκτικού Tύπου SEV-ATEX.

Liebherr Ψυγείο Εργαστηρίων LKexv 1800, αντιεκρηκτικού τύπου, SEV-ATEX .
Liebherr Ψυγείο Εργαστηρίων LKexv 2600, χωρίς τζάμι, αντιεκρηκτικού τύπου, SEV-ATEX .
Liebherr Ψυγείο Εργαστηρίων LKexv 3600, χωρίς τζάμι, αντιεκρηκτικού τύπου, SEV-ATEX .
Liebherr Ψυγείο Εργαστηρίων LKexv 5400, χωρίς τζάμι, αντιεκρηκτικού τύπου, SEV-ATEX .
Liebherr Ψυγείο Εργαστηρίων LKUexv 1610, χωρίς τζάμι, αντιεκρηκτικού τύπου, SEV-ATEX.
Liebherr Ψυγείο Εργαστηρίων LKexv 3910, χωρίς τζάμι, αντιεκρηκτικού τύπου, SEV-ATEX.