Όρθια Επαγγελματικά Ψυγεία Φιαλών / Νωπών

Όρθια Επαγγελματικά Ψυγεία Φιαλών / Νωπών

Επαγγελματικό ψυγείο συντήρηση Liebherr  FKDv 4523. Όρθια γκρι βιτρίνα συντήρησης, κατάλληλη για τρόφιμα, αναψυκτικά, με τζάμι…
Επαγγελματικό ψυγείο βιτρίνα συντήρηση Liebherr FKvsl 2613. Όρθια γκρι βιτρίνα συντήρησης, κατάλληλη για τρόφιμα, αναψυκτικά,…
Επαγγελματικό ψυγείο συντήρηση Liebherr  BCDv 1003. Επιτραπέζια Βιτρίνα αναψυκτικών, τροφίμων, νωπών, με τζάμι - Φυσικής κυκλοφορίας με…
Επαγγελματικό ψυγείο συντήρηση Liebherr  FKvesf 1803. Γκρί εξωτερικά ψυγείο πάγκου κατάλληλο για συντήρηση τροφίμων, ποτών, αναψυκτικών, με τζάμι -…
Επαγγελματικό ψυγείο συντήρηση Liebherr  FKvesf 1805. Γκρί εξωτερικά ψυγείο πάγκου με ανοξείδωτη πόρτα  κατάλληλο για συντήρηση τροφίμων,…
Επαγγελματικό ψυγείο συντήρηση Liebherr FKUv 1663 inox. Ανοξείδωτο εξωτερικά ψυγείο πάγκου, κατάλληλο για συντήρηση τροφίμων,…
Επαγγελματικό ψυγείο συντήρηση Liebherr  FKUv 1613. Λευκό εξωτερικά ψυγείο πάγκου, κατάλληλο για συντήρηση τροφίμων, ποτών, αναψυκτικών, με τζάμι -…
Επαγγελματικό ψυγείο συντήρηση Liebherr FKUv 1660 inox. Ανοξείδωτο εξωτερικά ψυγείο πάγκου, κατάλληλο για συντήρηση τροφίμων,…
Επαγγελματικό ψυγείο συντήρηση Liebherr  FKUv 1610. Λευκό εξωτερικά ψυγείο πάγκου, κατάλληλο για συντήρηση τροφίμων, ποτών, αναψυκτικών. Φυσικής κυκλοφορίας…
Liebherr ψυγείο GKv 4360 inox. Όρθιος Ανοξείδωτος Συντηρητής Φιαλών/Νωπών, χωρίς τζάμι - Φυσικής κυκλοφορίας με…
Επαγγελματικό ψυγείο Liebherr GKv 4310. Όρθιος Λευκός Συντηρητής Φιαλών/Νωπών, χωρίς τζάμι - Φυσικής κυκλοφορίας με υποβοήθηση ανεμιστήρος.
Επιτραπέζιο & αναρτώμενο επαγγελματικό ψυγείο συντήρηση Liebherr FKv 503. Όρθια ανοξείδωτη βιτρίνα συντηρήσης κατάλληλη για…
Επαγγελματικό ψυγείο συντήρηση Liebherr  FKvsl 2610. Όρθια γκρι συντήρηση, κατάλληλη για τρόφιμα, αναψυκτικά, χωρίς τζάμι. Φυσικής κυκλοφορίας…
Επαγγελματικό ψυγείο συντήρηση Liebherr  FKvsl 3610. Όρθια γκρι συντήρηση, κατάλληλη για τρόφιμα, αναψυκτικά, χωρίς τζάμι. Φυσικής κυκλοφορίας με…
Επαγγελματικό ψυγείο συντήρηση Liebherr  FKvsl 3613. Όρθια γκρι βιτρίνα συντήρησης, κατάλληλη για τρόφιμα, αναψυκτικά, με τζάμι…
Επαγγελματικό ψυγείο συντήρηση Liebherr FKvsl 4113. Όρθια γκρι βιτρίνα συντήρησης, κατάλληλη για τρόφιμα, αναψυκτικά, με…
Επαγγελματικό ψυγείο συντήρηση Liebherr  FKvsl 5410. Όρθια γκρι συντήρηση, κατάλληλη για τρόφιμα, αναψυκτικά, χωρίς τζάμι. Φυσικής κυκλοφορίας…
Επαγγελματικό ψυγείο συντήρηση Liebherr  FKvsl 5413. Όρθια γκρι βιτρίνα συντήρησης, κατάλληλη για τρόφιμα, αναψυκτικά, με τζάμι…