Επαγγελματικοί Όρθιοι Καταψύκτες Εργαστηρίων Αντιεκρηκτικού Tύπου

Επαγγελματικοί Όρθιοι Καταψύκτες Εργαστηρίων Αντιεκρηκτικού Τύπου SEV-ATEX.

Liebherr Καταψύκτης Εργαστηρίων LGex 3410, αντιεκρηκτικού τύπου, χωρίς τζάμι, SEV-ATEX
Liebherr Καταψύκτης Εργαστηρίων LGUex 1500, χωρίς τζάμι, αντιεκρηκτικού τύπου SEV-ATEX