Εξοπλισμός Φαρμακείου - Εργαστηρίου

Επαγγελματικά ψυγεία  βιτρίνες  φαρμακείου και εργαστηρίου,  καταψύξεις φαρμακείου και εργαστηρίου, βούτες μπαούλα βαθιάς κατάψυξης από τη Liebherr, καθώς και ψυκτικούς θαλάμους φαρμάκων. 

H σειρά φαρμακευτικών και εργαστηριακών ψυγείων της Liebherr πληροί όλες τις Ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές. Είναι κατασκευασμένα ειδικά για την συντήρηση και αποθήκευση φαρμάκων, εμβολίων κλπ. αλλά και για άλλα ευπαθή υλικά (πχ. αντιδραστήρια) είναι δε κατάλληλα για Εργαστήρια, Φαρμακεία, Νοσοκομεία, Τράπεζες Αίματος,  Ιατρεία κλπ.